STRISCE

strisce

NIRVANA di Roberto Totaro

70

53599

46

By Quelli di Comix

46 Commenti

  1. mikroot

    Hoavfkahdodjdodjdjdodkdjdkdkdjdkdkdkdkdkdkdkdkdkfkfkfkfkfkffkfkkfkfkfkfkfkfkfkfkfkfkffkfkfkfkfkfkfkkfkffjtididktkxktjistidkktistkspfitzoydogxyoxllydlycooycoyflydkydoyfoyflpupguvcifififffgidkfjudbuwyodiicjufiguksokvodjotdidfidyoshogoidhoufgydgyuggjihfdyhkcjogffhijkmmmmkjjhfdddddddddddggyhjjjjjjjkkkkkjjffggjkjhhggfhhhhhhhhhh uiuhhgggggghh …………. Hahahahhahahahahahahahha capito?????

  2. Marco-Nasta

    Huh grhhdgghxgdhdjdijahdhusdgdjdgudbshqnxvzhshgzjsgshdgdhsjqoajxhzhshsoadhidshgskwgsbwvsjdgdgsajvdjdbsgsjscdhswgajshkssvjsdhhshwhssvjshdgbeyssuvfjsgwvdsjwgqjvxkdwoiegdjdhedhjdbddiebyxiwgdisgduejwvdkdoqhydjdejeiheydejwyisus«»””¡!!!!!¡!!!!!¡!!!!!!¡!!!!!!

Lascia un commento

LEGGI ANCHE QUESTE!

ANCHE QUESTE NON SONO MALE...

l'unica newsletter che non ti terrà aggiornato su nulla.
promesso.

© 2022 Franco Cosimo Panini Editore S.p.A. • www.fcpscuola.itPRIVACY