STRISCE

strisce

NIRVANA di Roberto Totaro

70

50848

45

By Quelli di Comix

45 Commenti

  1. mikroot

    Hoavfkahdodjdodjdjdodkdjdkdkdjdkdkdkdkdkdkdkdkdkfkfkfkfkfkffkfkkfkfkfkfkfkfkfkfkfkfkffkfkfkfkfkfkfkkfkffjtididktkxktjistidkktistkspfitzoydogxyoxllydlycooycoyflydkydoyfoyflpupguvcifififffgidkfjudbuwyodiicjufiguksokvodjotdidfidyoshogoidhoufgydgyuggjihfdyhkcjogffhijkmmmmkjjhfdddddddddddggyhjjjjjjjkkkkkjjffggjkjhhggfhhhhhhhhhh uiuhhgggggghh …………. Hahahahhahahahahahahahha capito?????

  2. Marco-Nasta

    Huh grhhdgghxgdhdjdijahdhusdgdjdgudbshqnxvzhshgzjsgshdgdhsjqoajxhzhshsoadhidshgskwgsbwvsjdgdgsajvdjdbsgsjscdhswgajshkssvjsdhhshwhssvjshdgbeyssuvfjsgwvdsjwgqjvxkdwoiegdjdhedhjdbddiebyxiwgdisgduejwvdkdoqhydjdejeiheydejwyisus«»””¡!!!!!¡!!!!!¡!!!!!!¡!!!!!!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

LEGGI ANCHE QUESTE!

NIRVANA di Roberto Totaro

By Quelli di Comix

70

50848

45

Singloids

By Quelli di Comix

5

46754

0

PALMIRO di Sauro Ciantini

By Quelli di Comix

51

4201

0

NIRVANA di Roberto Totaro

By Quelli di Comix

68

4383

0

ANCHE QUESTE NON SONO MALE...

l'unica newsletter che non ti terrà aggiornato su nulla.
promesso.