Strisce

45 commenti on NIRVANA di Roberto Totaro

  1. Hoavfkahdodjdodjdjdodkdjdkdkdjdkdkdkdkdkdkdkdkdkfkfkfkfkfkffkfkkfkfkfkfkfkfkfkfkfkfkffkfkfkfkfkfkfkkfkffjtididktkxktjistidkktistkspfitzoydogxyoxllydlycooycoyflydkydoyfoyflpupguvcifififffgidkfjudbuwyodiicjufiguksokvodjotdidfidyoshogoidhoufgydgyuggjihfdyhkcjogffhijkmmmmkjjhfdddddddddddggyhjjjjjjjkkkkkjjffggjkjhhggfhhhhhhhhhh uiuhhgggggghh …………. Hahahahhahahahahahahahha capito?????

  2. Huh grhhdgghxgdhdjdijahdhusdgdjdgudbshqnxvzhshgzjsgshdgdhsjqoajxhzhshsoadhidshgskwgsbwvsjdgdgsajvdjdbsgsjscdhswgajshkssvjsdhhshwhssvjshdgbeyssuvfjsgwvdsjwgqjvxkdwoiegdjdhedhjdbddiebyxiwgdisgduejwvdkdoqhydjdejeiheydejwyisus«»””¡!!!!!¡!!!!!¡!!!!!!¡!!!!!!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *